yes Print

Adviezen

RvA no. RA/43-20-AMvRb: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2021

Uitgebracht op : 15/10/2020
Publicatie datum: 13/11/2020