yes Print

Adviezen

RvA no. RA/45-20-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 30ste december 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020 (tweede suppletoire begroting 2020)

Uitgebracht op : 21/10/2020
Publicatie datum: 13/11/2020