yes Print

Adviezen

RvA no. RA/47-20-LV: Ontwerplandsverordening tot regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van de Staten)

Uitgebracht op : 28/10/2020
Publicatie datum: 10/12/2020