yes Print

Adviezen

RvA no. RA/50-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van het Landsbesluit van de 12de december 1949 (P.B.1949, no. 140) ter uitvoering van artikel 24 van de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1949, no. 116) (Landsbesluit aanwijzing Stichting GCB als toezichthouder trekkingen Landsloterij)

Uitgebracht op : 17/11/2020
Publicatie datum: 02/03/2021