yes Print

Adviezen

RvA no. RA/52-20-RW: Voorstel van rijkswet inhoudende een verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer

Uitgebracht op : 19/11/2020
Publicatie datum: 17/02/2021