yes Print

Adviezen

RvA no. RA/53-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 56, vierde lid van de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Landsbesluit aanvraag – en aanmeldingskosten effectenbemiddelaars en vermogenbeheerders)

Uitgebracht op : 03/12/2020
Publicatie datum: 02/02/2021