yes Print

Adviezen

RvA no. RA/55-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal)

Uitgebracht op : 16/12/2020
Publicatie datum: 23/12/2020