yes Print

Adviezen

RvA no. RA/56-20-RW: Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Grondwet in verband met de benoeming van de leden van de Hoge Raad

Uitgebracht op : 16/12/2020
Publicatie datum: 17/02/2021