Aanbieding d.d. 19 juli 2023 van het Jaarverslag 2022 van de Raad van Advies Curaçao aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao mevrouw Lucille A. George- Wout

Foto ter gelegenheid van de aanbieding d.d. 19 juli 2023 van het Jaarverslag 2022 van de Raad van Advies Curaçao aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao mevrouw Lucille A. George- Wout.

Op de foto v.l.n.r. de wnd. Ondervoorzitter dr. J. Sybesma, Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao en mevrouw mr. J.C.C. Josefa Juridisch Adviseur.