Adviezen

Ga naar statusoverzicht adviezen >>
RvA no. RA/16-23-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024

Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024

(zaaknummer 2023/026544)

lees meer
RvA no. RA/06-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, derde en vierde lid, en artikel 5, tweede, derde en vierde lid, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing (Landsbesluit methodiek bepaling luchtvaartveiligheidsheffing)

Zaaknummers 2020/041836 en 2022/035759

lees meer
RvA no. RA/13-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 265 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit aanwijzing gezinsvoogden)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 265 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit aanwijzing gezinsvoogden)

(zaaknummer 2023/024437)

lees meer
RvA no. RA/25-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs (Landsbesluit oudercommissies funderend onderwijs)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs (Landsbesluit oudercommissies funderend onderwijs)

(zaaknummer 2018/022101)

lees meer
RvA no. RA/09-23-LV: initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van Curacao

(Zittingsjaar 2022-2023-211)

lees meer
RvA no. RA/08-23-LV: initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Notarisambt

Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Notarisambt (Zittingsjaar 2022-2023-210)

lees meer
RvA no. RA/06-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 79c, zevende lid, en artikel 79l, tweede lid, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes verzekeringsbedrijf en natura-uitvaartverzekeraar)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 79c, zevende lid, en artikel 79l, tweede lid, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes verzekeringsbedrijf en natura-uitvaarverzekeraar)

(zaaknummer 2020/017886)

lees meer
RvA no. RA/07-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 29, zevende lid, en artikel 38, tweede lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes geldtransactiekantoren)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 29, zevende lid, en artikel 38, tweede lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes geldtransactiekantoren)

(zaaknummer 2020/017891)

lees meer
RvA no. RA/08-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 23a, zevende lid, en artikel 23j, tweede lid, van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes assurantiebemiddelingsbedrijf)

zaaknummer 2019/019408

lees meer
RvA no. RA/05-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 48b, zevende lid, en artikel 48k, tweede lid, van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes bank- en kredietwezen)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 48b, zevende lid, en artikel 48k, tweede lid, van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes bank- en kredietwezen)

(zaaknummer 2020/017877)

lees meer
RvA no. RA/01-23-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit economische zone Koningsplein 2022 (zaaknummers 2022/020056,2022/020055,2022/022336 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/04-23-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 15, derde lid, tweede volzin, van de Landsverordening Raad van Advies (Landsbesluit taken en organisatie Secretariaat Raad van Advies) (zaaknummer 2022/006293)
lees meer
RvA no. RA/30-22-LV
Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2022-2023-204)(zaaknummers 2022/036214 en 2022/038212)
lees meer
RvA no. RA/07-16-LV
Ontwerplandsverordening houdende regels ten aanzien van modellen (Modellenlandsverordening) (zaaknummer 2015/038409)
lees meer
RvA no.RA/22-22-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 27ste juni 1996 tot vaststelling van beginselen gevangeniswezen) (Zittingsjaar 2021-2022-150)
lees meer
RvA no. RA/31-22-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het Monkeypox virus (Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Monkeypox virus als besmettelijke ziekte) (zaaknummers 2022/0228242 en 2022/029421)
lees meer
RvA no. RA/22-21-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Subsidiebesluit 2022) (zaaknummer 2020/014376)
lees meer
RvA no. RA/04-22-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 9a, zevende lid, en 9j, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2021) (zaaknummer 2017/025823)
lees meer
RvA no. RA/16-22-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening inzake concurrentie en een tweetal landsverordeningen (zaaknummer 2021/009398)
lees meer
RvA no. RA/03-23-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Lei Konseho Supremo Elektoral (Landsbesluit profiel leden Electorale Raad) (zaaknummer 2022/037872)
lees meer
RvA no. RA/02-22-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1b en artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (Landsbesluit premiepercentage en premie-inkomensgrens ziekteverzekering 2010 tot en met 2019) (zaaknummer 2019/028304)
lees meer
RvA no. RA/15-22-LV
De in ontwerp goedgekeurde (initiatief)landsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren (Landsverordening dierenwelzijn) (Zittingsjaar 2019-2020-127) (zaaknummer 2021/7828)
lees meer
RvA no. RA/09-22-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o, v.s.b.o. (zaaknummer 2021/021921)
lees meer
RvA no. RA/18-22-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit SPAW-gebied I (zaaknummer 2021/043749)
lees meer
RvA no. RA/28-21-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) (zaaknummer 2021/26386)
lees meer
RvA no. RA/10-22-LV
Ontwerplandsverordening, strekkende tot goedkeuring van de vervreemding van de domaniale gronden, eigendom van het Land Curaçao, gelegen aan de J.B. Gorsiraweg no.1, kadastraal bekend als Stadsdistrict, Sectie A, nummers 1768, 1798, 5595, 5819, 5996 en 4681, groot respectievelijk 425, 975, 690, 62, 367 en 488 m2, met een totale oppervlakte van 3007m2 (drieduizendzeven vierkante meters), allen te Willemstad, plaatselijk bekend als “Consulate General of the United States of America” (Landsverordening goedkeuring vervreemding domaniale gronden J.B. Gorsiraweg no. 1) (zaaknummer 2021/008271)
lees meer
RvA no. RA/29-21-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen (Zittingsjaar 2020-2021-173)
lees meer
RvA no. RA/13-22-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 58 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting) (zaaknummers 2020/043255 en 2021/005375)
lees meer
RvA no. RA/30-21-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010 (Zittingsjaar 2021-2022-200)
lees meer
RvA no. RA/19-22-LV
De in ontwerp goedgekeurde (initiatief)landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao (Zittingsjaar 2017-2018-121) (zaaknummer 2021/034047)
lees meer
RvA no. RA/10-21-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 10 jaar staatkundige hervormingen 10 oktober 2010) (zaaknummer 2020/039323)
lees meer
RvA no. RA/24-22-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening openbare orde (P.B. 2015, no. 31) (Zittingsjaar 2021-2022-203)
lees meer
RvA no. RA/36-15-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Merkenlandsbesluit (zaaknummer 2015/022953)
lees meer
RvA no. RA/12-19-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit winstbelasting en het Landsbesluit administratieve sanctie bij niet nakomen fiscale verplichtingen (zaaknummers 2018/051662 en 2019/3833)
lees meer
RvA no. RA/17-21-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een tijdelijke afwijking van het Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden Raad van Advies (Tijdelijk landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden Raad van Advies) (zaaknummer 2021/000553)
lees meer
RvA no. RA/32-21-LV
Ontwerp van de derde nota van wijziging op de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten) (Zittingsjaar 2021-2022-187) (zaaknummer 2021/010294)
lees meer
RvA no. RA/40-20-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van de artikelen 1 en 7 van de Eilandsverordening Economische Zone Curaçao 1978 (Landsbesluit economische zone Koningsplein) (zaaknummer 2018/042248)
lees meer
RvA no. RA/24-21-LV
Ontwerplandsverordening, houdende vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2019 (zaaknummer 2021/014562)
lees meer
RvA no. RA/25-21-RW
Voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling) (zaaknummer 2021/22412)
lees meer
RvA no. RA/12-22-RW
Voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling), zoals gewijzigd bij nota van wijziging (zaaknummer 2022/10543)
lees meer
RvA no. RA/53-20-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 56, vierde lid, van de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Landsbesluit aanvraag- en aanmeldingskosten effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders) (zaaknummer 2019/051625)
lees meer
RvA no. RA/27-21-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (zaaknummer 2021/019736)
lees meer
RvA no. RA/02-21-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Loterijverordening 1909 (P.B. 1909, no. 35) en de Landsverordening financiën politieke groeperingen (A.B. 2010 no. 87) (Zittingsjaar 2020-2021-180)
lees meer
RvA no. RA/23-21-LV
Initiatiefontwerplandsverordening van Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Openbare Orde) (Lei temporal di COVID-19 Hustisia i Ordu Publiko) (Zittingsjaar 2020-2021-198)
lees meer
RvA no. RA/54-20-LV
Ontwerplandsverordening houdende regels voor vervroegd vrijwillige uitstroom (Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom) (zaaknummers 2020/028154 en 2019/042180)
lees meer
RvA no. RA/20-21-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende vaststelling van de geldelijke vergoeding en de vergoeding van bijzondere kosten van de leden van de Electorale Raad (Landsbesluit vergoeding leden Electorale Raad) (zaaknummer 2021/0008889)
lees meer
RvA no. RA/51-20-RW
Voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling) (zaaknummer 2020/042057)
lees meer
RvA no. RA/31-21-LV
Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-199) (zaaknummer 2021/035270)
lees meer
RvA no. RA/05-21-DIV
Ongevraagd advies van de Raad inzake regelingen die vervallen zijn bij de overgang van het toenmalige land de Nederlandse Antillen naar een nieuwe staatkundige structuur (het Land Curaçao)
lees meer
RvA no. RA/16-21-DIV
Aanvullend ongevraagd advies van de Raad inzake regelingen die vervallen zijn bij de overgang van het toenmalige land de Nederlandse Antillen naar een nieuwe staatkundige structuur (het land Curaçao)
lees meer
RvA no. RA/11-21-DIV
Ongevraagd advies inzake de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten) (Zittingsjaar 2020-2021-187)
lees meer
RvA no. RA/12-21-DIV
Ongevraagd advies van de Raad inzake de ontwerplandsverordening houdende de regeling van de bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de ministers alsmede van de gevolmachtigde minister en voorzieningen ten behoeve van hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers) (Zittingsjaar 2020-2021-189)
lees meer
RvA no. RA/13-21-DIV
Ongevraagd advies van de Raad inzake de ontwerplandsverordening houdende de regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden, gewezen en gepensioneerde leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden en wezen (Landsverordening geldelijke voorzieningen Staten) (Zitting 2020-2021- 188)
lees meer
RvA no. RA/14-21-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het Kiesreglement Curaçao (A.B. 2010, no. 87) (Zittingsjaar 2020-2021-194)
lees meer
RvA no. RA/05-20-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 190 jaar Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) (zaaknummer 2019/020237)
lees meer
RvA no. RA/07-21-LV
Initiatiefontwerplandsverordening regelende de uitoefening van de diergeneeskunde (Landsverordening Uitoefening Diergeneeskunde 2020) (Zittingsjaar 2020-2021-186)
lees meer
RvA no. RA/50-20-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit van de 12de december 1949 (P.B. 1949, no. 140) ter uitvoering van artikel 24 van de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1949, no. 116) (Landsbesluit aanwijzing Stichting GCB als toezichthouder trekkingen Landsloterij) (zaaknummer 2019/006925)
lees meer
RvA no. RA/39-20-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, 22j, tweede lid, en 22u, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2020) (zaaknummer 2017/040495)
lees meer
RvA no. RA/21-19-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 186 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit boedelregister) (zaaknummers 2018/053935)
lees meer
RvA no. RA/22-18-LV
Initiatiefontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren (Landsverordening dierenwelzijn) (Zittingsjaar 2017-2018-127)
lees meer
RvA no. RA/36-20-LV
Ontwerplandsverordening houdende inkorting op vakantie-uitkering, vakantie-uren en het niet toekennen van een verhoging van de bezoldiging vanaf het kalenderjaar 2020 (Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020) (zaaknummers 2020/025535 en 2020/029235)
lees meer
RvA no. RA/28-20-LV
Initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake het invoeren van flexibel werken op Curaçao (Zittingsjaar 2019-2020-161)
lees meer
RvA no. RA/31-20LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening openbare orde (P.B. 2015, no. 31) (Zittingsjaar 2019-2020-158)
lees meer
RvA no. RA/33-20-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidsregeling 2000 (Zittingsjaar 2019-2020-157)
lees meer
RvA no. RA/37-20-LV
Ontwerplandsverordening strekkende tot vaststelling van de vaststellingsovereenkomst tussen de openbare rechtspersoon Curaçao en stichting Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon) (zaaknummer 2020/026175)
lees meer
RvA no. RA/44-20-LV
Nota van wijziging op de ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot uitzonderingstoestanden (Lei Estado di Emergensia) (Zittingsjaar 2020-2021-168) (zaaknummer 2020/036706
lees meer
RvA no. RA/17-20-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (zaaknummer 2020/014489)
lees meer
RvA no. RA/41-20-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2016 (zaaknummer 2020/033185)
lees meer
RvA no. RA/42-20-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2017 (zaaknummer 2020/033179)
lees meer
RvA no. RA/55-20-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal) (zaaknummer 2020/026672)
lees meer
RvA no. RA/23-16-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening Boek 2 BW) (zaaknummer 2016/028983)
lees meer
RvA no. RA/46-20-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten) (zaaknummers 2020/038572 en 2020/029359)
lees meer
RvA no. RA/29-20-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021 (zaaknummer 2020/024023)
lees meer
RvA no. RA/47-20-LV
Ontwerplandsverordening houdende de regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden en gewezen leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van de Staten) (zaaknummer 2020/032687)
lees meer
RvA no. RA/15-20-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het stellen van tijdelijke regels in verband met het verlenen van steun aan personen die direct in hun inkomen worden getroffen door maatregelen genomen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 (Tijdelijk landsbesluit steunmaatregelen COVID-19) (zaaknummer 2020/013149)
lees meer
RvA no. RA/48-20-LV
Ontwerplandsverordening houdende de regeling van bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de ministers alsmede van de gevolmachtigde minister en voorzieningen ten behoeve van hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers) (zaaknummers 2020/032663, 2020/33254 en 2014/040683)
lees meer
RvA no. RA/21-20-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies om spoedadvies uit te brengen met betrekking tot de wettelijke kaders ten aanzien van het verstrekken van informatie omtrent afzonderlijke financiële instellingen in Curaçao aan de ministeries van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland (zaaknummer 2020/017911)
lees meer
RvA no. RA/49-20-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting (zaaknummer 2019/052742)
lees meer
RvA no. RA/no. 27-20-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies om spoedadvies over het voornemen van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, om met inachtneming van artikel 10, zesde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, af te wijken van het overeenstemmingsvereiste en van het inschakelen van de Advies- en arbitragecommissie met betrekking tot het verlagen van het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers in de publieke sector met 12,5% (zaaknummer 2020/020905)
lees meer
RvA no. RA/08-21-LV
Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (Zittingsjaar 2020-2021-110) (zaaknummers 2016/17997, 2017/743, 2017/2590 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/35-19-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (P.B. 2011, no. 48) (Zittingsjaar 2019-2020-155)
lees meer
RvA no. RA/03-20-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende, tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de bepalingen van de quarantaine- verordening, op het nieuwe Coronavirus Wuhan, (2019-n Coronavirus) of een variant van dit humaan Coronavirus (Landsbesluit aanwijzing 2019-n Coronavirus als besmettelijke ziekte als bedoeld in de quarantaine-verordening) (zaaknummer 2020/005377)
lees meer
RvA no. RA/02-20-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende, tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de bepalingen van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende de bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het nieuwe Coronavirus Wuhan, (2019-n Coronavirus) of een variant van dit humaan Coronavirus (Landsbesluit aanwijzing 2019-n Coronavirus als besmettelijke ziekte) (zaaknummer 2020/04575)
lees meer
RvA no. RA/30-19-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de luchtvaartveiligheidsheffing op passagiers (Landsverordening Luchtvaartveiligheidsheffing) (zaaknummers 2018/028318 en 2019/010795)
lees meer
RvA no. RA/01-20-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies om advies over een concept-Draaiboek voor de regelgeving ex artikel 64, vijfde lid, van de Staatsregeling van Curaçao (zaaknummer 2020/000217)
lees meer
RvA no. RA/44-19-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (zaaknummer 2019/041363)
lees meer
RvA no. RA/10-20-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 30ste december 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020 (Eerste Suppletoire begroting 2020) (zaaknummer 2020/012846)
lees meer
RvA no.RA/16-18-LV
Ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot uitzonderingstoestanden (Landsverordening uitzonderingstoestanden) (zaaknummer 2017/038610)
lees meer
RvA no. RA/28-19-AMvRb
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020 (zaaknummer 2019/028500)
lees meer
RvA no. RA/12-20-LV
Ontwerplandsverordening, houdende regels met betrekking tot uitzonderingstoestanden (Landsverordening uitzonderingstoestanden) (zaaknummers 2017/038610 en 2018/010524)
lees meer
RvA no. RA/43-19-LV
Ontwerplandsverordening, tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, de Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Landsverordening belastingherziening 2019) (zaaknummer 2019/052206)
lees meer
RvA no. RA/13-20-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies om een spoedadvies over de vraagstellingen in inliggend schrijven (zaaknummer 2020/013044) van de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken, in het bijzonder over de wettelijke inkadering van de werktijdverkorting (zaaknummer 2020/013044)
lees meer
RvA no. RA/05-18-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken) (zaaknummers 2014/040634 en 2017/047938)
lees meer
RvA no. RA/11-20-LV
Ontwerplandsverordening, houdende instelling van een Electorale Raad (Landsverordening Electorale Raad) (zaaknummer 2017/043921)
lees meer
RvA no. RA/39-18-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken) (zaaknummers 2014/040634 en 2017/047938)
lees meer
RvA no. RA/24-20-RW
Voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van de Caribische hervormingsentiteit in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet Caribische hervormingsentiteit Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (zaaknummer 2020/021007)
lees meer
RvA no. RA/36-19-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten (Overgangsregeling pensioengerechtigde leeftijd) (zaaknummers 2019/046026 en 2019/045968)
lees meer
RvA no. RA/33-19-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot vaststelling van regels inzake de verplichting van de regering van Curaçao tot periodieke publicatie van beleidsinformatie personeel (Zittingsjaar 2019-2020-154)
lees meer
RvA no. RA/38-19-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies om spoedadvies over het aan de Raad van Ministers gedane voorstel van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening om, met inachtneming van artikel 10, zesde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, af te wijken van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot het niet toekennen van een verhoging van de bezoldiging in 2020 tot en met 2023 aan overheidsdienaren (zaaknummer 2019/049027)
lees meer
RvA no. RA/34-18-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2015 (zaaknummer 2018/043283)
lees meer
RvA no. RA/36-14-LV
Ontwerplandsverordening houdende het niet toekennen van een loontrede in 2016 voor overheidsdienaren en personeel in dienst van met het Land nauw verbonden rechtspersonen (zaaknummer 2014/047811)
lees meer
RvA no. RA/25-19-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2018 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2019 (Eerste Suppletoire begroting 2019) (zaaknummer 2019/029033)
lees meer
RvA no. RA/08-19-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening rampenbestrijding en de Onteigeningsverordening (zaaknummer 2019/005707)
lees meer
RvA no. RA/17-19 -LV
Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Zittingsjaar 2018-2019-143)
lees meer
RvA no. RA/09-18-RW
Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (zaaknummer 2018/008709)
lees meer
RvA no. RA/31-19-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 27ste juni 1996 tot vaststelling van beginselen van het gevangeniswezen (Landsverordening beginselen gevangeniswezen) (Zittingsjaar 2018-2019-150)
lees meer
RvA no. RA/04-19-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Zittingsjaar 2017-2018-125)
lees meer
RvA no. RA/16-19-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. (zaaknummer 2018/34719)
lees meer
RvA no. RA/17-18-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Zittingsjaar 2017-2018-125)
lees meer
RvA no. RA/37-19-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, en artikel 5 aanhef, onder a, van de Landsverordening In- en Uitvoer, houdende een in-, uit- en doorvoerverbod van goud van Venezolaanse oorsprong, herkomst of afkomst (Landsbesluit in-, uit- en doorvoerverbod Venezolaans goud) (zaaknummer 2019/034555)
lees meer
RvA no. RA/10-19-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen, het Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen en het Landsbesluit medische uitzendingen (Landsbesluit bevordering doelmatigheid gezondheidszorg) (zaaknummer 2019/008356)
lees meer
RvA no. RA/27-19-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020 (zaaknummer 2019/031205)
lees meer
RvA no. RA/10A-19-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende uitvoering van de artikelen 4.4, eerste lid, onderdeel a, en 10.6 van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit taakstelling zorguitgaven) (zaaknummer 2019/008356)
lees meer
RvA no. RA/10B-19-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende uitvoering van artikel 7.1, vierde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten) (zaaknummer 2019/008356)
lees meer
RvA no. RA/20-19-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies inzake de interpretatie van artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (zaaknummer 2019/025000)
lees meer
RvA no. RA/56-16-LV
Ontwerplandsverordening ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordening Ombudsman (zaaknummers 2016/032641 en 2016/029498)
lees meer
RvA no. RA/24-19-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Gedistilleerdverordening 1908, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op bier 1970, de Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970, de Landsverordening onroerende zaakbelasting 2014, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, de Eilandsverordening afvalstoffenbelasting en reinigingsrechten, de Landsverordening tarief en invoerrechten en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij heffing van belastingen (Landsverordening belastingmaatregelen 2019) (zaaknummer 2019/021090)
lees meer
RvA no. RA/24a-19-LB
Ontwerp van het Tijdelijk landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7bis, eerste lid, van de Gedistilleerdverordening 1908, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op bier 1970, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970 en artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (Tijdelijk landsbesluit wijziging accijnstarieven) (zaaknummer 2019/021090)
lees meer
RvA no. RA/10-14-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering (zaaknummer 2013/066101)
lees meer
RvA no. 18-19-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Opiumlandsverordening 1960 (Landsverordening productie medicinaal Cannabis) (zaaknummer 2019/012200)
lees meer
RvA no. RA/29-17-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentenverplichtingen verrekenprijzen) (zaaknummers 2017/010198 en 2017/010080)
lees meer
RvA no. RA/35-18-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2017 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (Tweede Suppletoire begroting 2018) (zaaknummer 2018/045940)
lees meer
RvA no. RA/20-18-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening op de dividendbelasting 2000 en de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes) (zaaknummers 2018/004389 en 2018/006728)
lees meer
RvA no. RA/43-18-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit permanente verhoging minimumlonen 2018) (zaaknummer 2018/049520)
lees meer
RvA no. RA/19-18-LV
Ontwerplandsverordening, houdende goedkeuring van de voortzetting van de geldigheidsduur van drie Sanctiebesluiten (Landsverordening verlenging geldigheidsduur sanctiebesluiten 2018) (zaaknummer 2018/018066)
lees meer
RvA no. RA/15-18-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2014 (zaaknummer 2018/012074)
lees meer
RvA no. RA/13-18-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Zittingsjaar 2017-2018-120)
lees meer
RvA no. RA/25-17-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening ombudsman (zaaknummer 2016/58479)
lees meer
RvA no. RA/23-18-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van Curaçao (A.B. 2010 no. 87) (Zittingsjaar 2017-2018-129)
lees meer
RvA no. RA/26-18-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2019
lees meer
RvA no. RA/41-17-LV
Ontwerp van een derde nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (Zitting 2017-2018-103) (zaaknummer 2017/046792)
lees meer
RvA no. RA/33-18-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Successiebelastingverordening 1908 en de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes (Landsverordening belastingherzieningen 2018) (zaaknummer 2018/037042)
lees meer
RvA no. RA/27-18-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010 (zaaknummer 2018/034727)
lees meer
RvA no. RA/22-16-LV
Ontwerplandsverordening tot instelling van een Begrotingskamer (Landsverordening Begrotingskamer) (zaaknummers 2016/012214 en 2016/016608)
lees meer
RvA no. RA/03-19-DIV
Nader advies van de Raad inzake de ontwerplandsverordening tot instelling van een Begrotingskamer (Landsverordening Begrotingskamer) (Zitting 2018-2019-137)
lees meer
RvA no. RA/45-16-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 29, eerste en vijfde lid, van de Landsverordening maritiem beheer en de artikelen 8A, eerste lid en 8C, eerste lid van de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en –bescherming (Landsbesluit Onderwaterpark Curaçao) (zaaknummer 2016/28856)
lees meer
RvA no. RA/61-16-LV
Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010 (Zittingsjaar 2014-2015-057) (zaaknummer 2016/036451)
lees meer
RvA no. RA/38-18-RW
Voorstel van een rijkswet houdende voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen) (zaaknummer 2018/050697)
lees meer
RvA no. RA/41-18-LV
Initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) (Zittingsjaar 2017-2018-100)
lees meer
RvA no. RA/42-18-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Successiebelastingverordening 1908 en de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes (Landsverordening belastingherzieningen 2018) (Zittingsjaar 2018-2019-135), zoals gewijzigd (zaaknummer 2018/037042)
lees meer
RvA no. RA/28-17-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies inzake de interpretatie van artikel 4 van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken ter zake de vraag of het onderwerp “allocatie van personeelskosten op de begroting” gekwalificeerd moet worden als een onderwerp waarover overleg gevoerd moet worden in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (zaaknummer 2017/036495)
lees meer
RvA no. RA/03-17-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening Passagiersfaciliteitengelden en artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening landings-en parkeergelden (Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden) (zaaknummer2015/048423)
lees meer
RvA no. RA/35-17-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit verhoging minimumlonen 2017) (zaaknummer 2017/028779)
lees meer
RvA no. RA/27-17-LV
Initiatiefontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren en de uitoefening van diergeneeskunde (Landsverordening dierenwelzijn) (Lei pa bienestar di animal) (Zittingsjaar 2017-2018-118)
lees meer
RvA no. RA/59-16-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11 van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit aanbestedingsregels) (zaaknummer 2016/055014)
lees meer
RvA no. RA/21-17-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijke geldstelsel van Curaçao en Sint Maarten, (Landsbesluit herdenkingsmunt 100 jaar Maduro & Curiel’s Bank) (zaaknummer 2017/015151)
lees meer
RvA no. RA/36-17-LV
Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van de Vergunningslandsverordening (Zittingsjaar 2017-2018-119)
lees meer
RvA no. RA/07-18-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2017 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (Eerste Suppletoire begroting 2018) (zaaknummers 2018/007541 en 2018/006801)
lees meer
RvA no. RA/15-17-LV
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Bekendmakingsverordening (zaaknummer 2016/025855)
lees meer
RA/15A-17-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maartregelen, ter uitvoering van artikelen 4, tweede en derde lid, 6A eerste en derde lid, en 12, van de Bekendmakingsverordening (Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen en instelling van het Centraal Register van wettelijke regelingen) (zaaknummer 2016/025855)
lees meer
RvA no. RA/06-18-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao (A.B. 2010 no. 87) (Zittingsjaar 2017-2018-121)
lees meer
RvA no. RA/10-18-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (A.B. 2010 no. 87) (Zittingsjaar 2017-2018-086)
lees meer
RvA no. RA/17-17-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 42, derde lid, onderdeel d, van de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (Landsbesluit profiel leden College bescherming persoonsgegevens)
lees meer
RvA no. RA/21-18-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de algemene bepalingen van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten op tuberculose (zaaknummer 2018/019685)
lees meer
RvA no. RA/34-17-LV
Ontwerpnota van wijziging bij de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (zaaknummer 2017/040815)
lees meer
RvA no. RA/14-13-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11 van de Regeling Gemeenschappelijk Muntstelsel van Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunten afschaffing slavernij 1 juli 2013) (zaaknummer 2013/034209)
lees meer
RvA no. RA/26-17-LV
Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek boek 7A, het verbod op intimidatie dan wel seksuele intimidatie op de werkvloer (Zittingsjaar 2017-2018-117)
lees meer
RvA no. RA/58-16-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening personenvervoer (zaaknummers 2015/042262 en 2015/042267)
lees meer
RvA no. RA/44-16-LV
Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening funderend onderwijs en de Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsverordening schoolveiligheidsplan) (Zittingsjaar 2015-2016-098)
lees meer
RvA no. RA/18-17-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad (Landsbesluit profielschets voorzitter en leden Sociaal Economische Raad) (zaaknummer 2015/016438)
lees meer
RvA no. RA/60-16-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot instelling van een economische zone te Dokweg (E-Zone Dokmaatschappij) (zaaknummers 2016/024152, 2016/29767, 2016/30541 en 2016/030938)
lees meer
RvA no. RA/35-16-LV
Ontwerplandsverordening, tot wijziging van de Landsverordening ombudsman (zaaknummer 2015/62767)
lees meer
RvA no. RA/40-16-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. (zaaknummer 2016/009832)
lees meer
RvA no. RA/10-17-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 29ste december 2016 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2017 (Eerste Suppletoire begroting 2017) (zaaknummer 2017/013127)
lees meer
RvA no. RA/11-17-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het landsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (zaaknummers 2016/057701, 2017/008399 en 2017/001794)
lees meer
RvA no. RA/08-17-LV
Initiatiefontwerplandsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheid van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Curaçao (Landsverordening Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) (Zittingsjaar 2016-2017-112)
lees meer
RvA no. RA/12-17-LV
Initiatiefontwerplandsverordening regelende de vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarder op Curaçao (Deurwaarderslandsverordening) (Zittingsjaar 2016-2017-114)
lees meer
RvA no. RA/32-15_LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten (zaaknummers 2015/038075, 2014/062715 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/30-11-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste augustus 2000 ter uitvoering van artikel 28 van de Eilandsverordening Casinowezen Curaçao (AB 1999, no. 97) (zaaknummer 2011/066506)
lees meer
RvA no. RA/21-14-LV
Ontwerplandsverordening inzake concurrentie (zaaknummer 2012/61578 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/25-11-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel van Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt Nederlandse Antillen)(zaaknummer 2011/43907)
lees meer
RvA no. RA/06-17-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot intrekking van het Eilandsbesluit instelling Economische zone Scharlooweg (zaaknummer 2016/002310)
lees meer
RvA no. RA/41-11-LV
Ontwerpnota van wijziging op de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012 (Zaaknummer 2011/1091044)
lees meer
RvA no. RA/19-17-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (zaaknummer 2017/022679)
lees meer
RvA no. RA/10-11-LV
Ontwerplandsverordening, tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Zaaknummer 2011/008692)
lees meer
RvA no. RA/04-17-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999 (zaaknummer 2016/058748)
lees meer
RvA no. RA/13-11-LV
Initiatief-ontwerplandsverordening ter bevordering van een rechtvaardige kans op werk voor lokale arbeidskrachten (Zitting 2010-2011-002)
lees meer
RvA no. RA/18-11-LV
Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Zitting 2010-2011)(Zaaknummer 2011/041038)
lees meer
RvA no. RA/001-10-LV
Ontwerp-landsverordening, tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (zaaknummer 2010/100411)
lees meer
RvA no. RA/37-16-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2017 (zaaknummer 2016/028187)
lees meer
RvA no. RA/21-11-LV
Ontwerplandsverordening, houdende regels met betrekking tot de overdracht van vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap PSB Bank N.V. (Landsverordening overdracht vermogensbestanddelen PSB Bank N.V.) (Zaaknummer 2010/1000167, DWJ’10/523)
lees meer
RvA no. RA/37-11-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Zaaknummer 2011/080723)
lees meer
RvA no. RA/29-11-LV
Ontwerp van een tweede nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943, de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine, de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Landsverordening belastingvoorzieningen 2011) (Zitting 2010-2011-004) (zaaknummer 2011/027316)
lees meer
RvA no. RA/28-11-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012 (zaaknummer 2011/1062427)
lees meer
RvA no. RA/06-12-LV
Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (Zitting 2011-2012-013)
lees meer
RvA no. RA 15A-11-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, en 22h, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit aanwijzing, diensten en toezichthouders Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) (Zaaknummer 2010/102359)
lees meer
RvA no. RA/11-12-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste juni 2008 ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.) (zaaknummer 2012/013728)
lees meer
RvA no. RA 15-11-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16°, en artikel 11, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit aanwijzing, diensten, gegevens en toezichthouders Landsverordening identificatie bij dienstverlening) (Zaaknummer 2010/102359)
lees meer
RvA no. RA/33-12-DIV
Ontwerpbegroting van de Landsloterij voor het dienstjaar 2012 (zaaknummer 2012/26407)
lees meer
RvA no. RA/09-11-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de wijziging van het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken (Zaaknummer 2010/108547)
lees meer
RvA no. RA/29-12-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, zesde lid, 13, zevende lid, 15, vijfde lid, 17, 20, 23, eerste lid, onderdeel A, 24, derde lid, 25, 27, 33, 35, 38, eerste lid, 41, tweede lid, 49, tweede lid, 52, zesde lid, 53, derde lid, 72, derde lid, 84, 90, 93, eerste, tweede en vierde lid, 94, 104, 116, 119 en 138 van het Kiesreglement Curaçao (Kiesbesluit Curaçao) (zaaknummer 2012/050655)
lees meer
RvA no. RA/16-11-LV
Ontwerplandsverordening, tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943, de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine, de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Landsverordening belastingvoorzieningen 2011) (Zaaknummer 2011/37524)
lees meer
RvA no. RA/42-11-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 14, derde lid, van de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008 (Landsbesluit verhoging algemene bijstand) (zaaknummer 2011/53137)
lees meer
RvA no. RA/30-12-LV
Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van het Kiesreglement Curacao (A.B. 2010, no. 87) (Zitting 2011-2012-019)
lees meer
RvA no. RA/10-12-LV
Ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de integriteit van ministers (Landsverordening integriteit ministers) (zaaknummer 2012/12948)
lees meer
RvA no. RA/31-12-LV
Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (P.B. 2011, no. 48) (Zitting 2012-2013-020)
lees meer
RvA no. RA/40-11-LV
Ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de Postspaarbank (Postspaarbankverordening 2010) (Zaaknummer 2011/077802)
lees meer
RvA no. RA/03-12-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en parkeergelden (zaaknummer 2011/093940)
lees meer
RvA no. RA/27-11-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Tweede suppletoire begroting) (Zitting 2010-2011-) (Zaaknummer 2011/058737)
lees meer
RvA no. RA/19-11-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Zaaknummer 2010/102162)
lees meer
RvA no. RA/05-13-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies om advies inzake een door de Staten in de openbare vergadering van 17 januari 2013 aangenomen motie. (zaaknummers 2013/4616 en 2013/004146)
lees meer
RvA no. RA/34-12-LV
Initiatief-ontwerplandsverordening Adviesraad Gepensioneerden (Zitting 2011-2012)
lees meer
RvA no. RA/02-13-LV
Ontwerplandsverordening houdende regels inzake de grondbelasting (Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014) (zaaknummer 2012/66597)
lees meer
RvA no. RA/08-12-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012 (Eerste suppletoire begroting 2012) (zaaknummer 2012/019444)
lees meer
RvA no. RA/10-13-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot instelling van een economische zone te Mahuma (Landsbesluit instelling E-Zone Mahuma) (zaaknummers 2012/42470 en 2012/27467 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/19-12-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 43, tiende lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Besluit kasregistratiesysteem) (zaaknummer 2012/016405)
lees meer
RvA no. RA/03-13-LV
Ontwerplandsverordening tot aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en aanverwante belastinglandsverordeningen (zaaknummer 2012/74595)
lees meer
RvA no. RA/38-11-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de regels ten aanzien van de arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan (Landsverordening kortlopende contracten) (Zitting 2011-2012-010)
lees meer
RvA no. RA/06-13-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Scheepstonnagebelasting 2007 en de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (Zitting 2012-2013-027)
lees meer
RvA no. RA/39B-12-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5.2, vierde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit registratie verzekerden basisverzekering ziektekosten) (zaaknummer 2012/73742)
lees meer
RvA no. RA/39-12-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikel 3.1, tweede lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit verstrekkingen basisverzekering ziektekosten) (zaaknummer 2012/73742)
lees meer
RvA no. RA/09-13-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 14de februari 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 (Eerste Suppletoire begroting 2013) (zaaknummer 2013/19924)
lees meer
RvA no. RA/40-12-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (zaaknummers 2011/95497, 2011/098495, 2012/7826 en 2012/91027)
lees meer
RvA no. RA/01-13-LV
Ontwerplandsverordening, tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (zaaknummer 2012/062354)
lees meer
RvA no. RA/07-13-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (Zitting 2012-2013-028)
lees meer
RvA no. RA/41-12-LV
Ontwerplandsverordening, houdende een nieuwe wettelijke voorziening ter verzekering van kosten ingeval van ziekte (Landsverordening basisverzekering ziektekosten) (zaaknummer 2012/076876)
lees meer
RvA no. RA/07-12-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot uitvoering van artikel 57, eerste lid, ten 2°, van de Zegelverordening 1908 (zaaknummer 2012/002330)
lees meer
RvA no. RA/14-12-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies om advies inzake verstrekking van inlichtingen aan de Staten door overheidsentiteiten (naamloze vennootschappen, stichtingen en bij wet ingestelde rechtspersonen) (zaaknummer 2012/25443)
lees meer
RvA no. RA/27-12-LV
Ontwerplandsverordening, tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 (zaaknummer 2012/04931)
lees meer
RvA no. RA/28-12-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de landsverordening van de 18de januari 2012 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012 (Tweede Suppletoire begroting 2012) (zaaknummer 2012/49335)
lees meer
RvA no. RA/40-13-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Cessantia-landsverordening (P.B. 1983, no. 85) (Zitting 2013-2014-038)
lees meer
RvA no. RA/22-14-RW
Voorstel van rijkswet, houdende bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet) (zaaknummer 2014/30558)
lees meer
RvA no. RA/44-11-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels ter bevordering van de openbare orde en ter bescherming van de gemeenschap (Landsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap) (zaaknummer 2011/089732)
lees meer
RvA no. RA/38-13-LV
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Sanctielandsverordening (uitbreiding grondslag sanctie) (zaaknummer 2013/058428)
lees meer
RvA no. RA/25-13-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2010 (zaaknummer 2013/52371)
lees meer
RvA no. RA/23-14-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2015 (zaaknummer 2014/034870)
lees meer
RvA no. RA/20-14-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 44a, achtste lid van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen) (zaaknummer 2014/018669-a)
lees meer
RvA no. RA/29-13-LV
Ontwerplandsverordening tot aanpassing van een aantal landsverordeningen in verband met de troonopvolging (Landsverordening troonopvolging) (zaaknummer 2013/019759)
lees meer
RvA no. RA/32-13-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 14de februari 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 (Tweede Suppletoire begroting 2013)
lees meer
RvA no. RA/36-13-LV
Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014 (Zitting 2013-2014-034) (zaaknummer 2013/62509)
lees meer
RvA no. RA/23-13-LV
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting en de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (zaaknummers 2013/031868 en 2013/041413)
lees meer
RvA no. RA/11-13-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten (zaaknummer 2012/7493)
lees meer
RvA no. RA/08-14-LV
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de landsverordening comptabiliteit 2010 (zaaknummer 2014/9515)
lees meer
RvA no. RA/20-13-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen (zaaknummer 2013/4619)
lees meer
RvA no. RA/28-13-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 28a van de Zegelverordening 1908, zoals gewijzigd (zaaknummer 2013/034814)
lees meer
RvA no. RA/13-12-LV
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad (zaaknummer 2011/052001)
lees meer
RvA no. RA/16-14-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening regelende de organisatie en taakstelling van de Griffie van de Staten van Curaçao (Landsverordening Organisatie en Taakstelling Griffie van de Staten (A.B. 2010, no. 87)) (Zitting 2013-2014-048)
lees meer
RvA no. RA/36-11-LV
Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen (Zitting 2009-2010-3216)
lees meer
RVA no. RA/31-13-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels ter bevordering van de openbare orde, rust en veiligheid, en ter bescherming van de gemeenschap (Landsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap) (zaaknummer 2013/050752 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/19-13-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014 (zaaknummer 2013/042863)
lees meer
RvA no. RA/28-14-LV
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (verhoging leges paspoorten) (zaaknummer 2014/004692)
lees meer
RvA no. RA/34-14-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Successielandsverordening 1908 en de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (zaaknummer 2014/045997)
lees meer
RvA no. RA/15A-14-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies om advies inzake de procedure die de Voorzitter van de Staten heeft gevolgd voor het bijeenroepen van een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten ter bespreking van het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao over een onderzoek met betrekking tot de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (zaaknummer 2014/19382)
lees meer
RvA no. RA/11-14-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (P.B. 1985, no. 43) (zaaknummer 2014/5158)
lees meer
RvA no. RA/23-11-LV
Ontwerplandsverordening houdende regels inzake het toezicht op geldtransactiekantoren (Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren) (zaaknummer 2011/036685)
lees meer
RvA no. RA/39-13-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek (Zitting 2012-2013-039)
lees meer
RvA no. RA/15-14-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies om advies inzake de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht van de Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten en de onderzoeksbevoegdheid van de Algemene Rekenkamer Curaçao (zaaknummer 2014/19382)
lees meer
RvA no. RA/05-14-RW
Voorstel van rijkswet houdende een regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao) (zaaknummer 2014/7978)
lees meer
RvA no. RA/13-15-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 17de december 2014 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2015 (Eerste Suppletoire begroting 2015) (zaaknummer 2015/13616-a)
lees meer
RvA no. RA-13-13-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen houdende aanwijzing van vertrouwensfuncties alsmede regels omtrent de wijze waarop veiligheidsonderzoeken worden gehouden (Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken) (zaaknummer 2012/25181)
lees meer
RvA no. RA/18-15-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2 van de Sanctielandsverordening, houdende implementatie van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., de ISIL c.s, ANF c.s. en lokaal aan te wijzen terroristen (Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., de ISIL c.s, ANF c.s. en lokaal aan te wijzen terroristen) (zaaknummer 2015/015258)
lees meer
RvA no. RA-22-13-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende tijdelijke uitvoering van het Maritiem Arbeidsverdrag (Tijdelijke regeling zeearbeid) (zaaknummer 2013/031147)
lees meer
RvA no. RA/25-14-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (zaaknummer 2014/041972)
lees meer
RvA no. RA/34-13-LV
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Opiumlandsverordening 1960 (zaaknummer 2013/051665)
lees meer
RvA no. RA/31-14-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 23ste december 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014 (Tweede Suppletoire begroting 2014) (zaaknummer 2014/045889)
lees meer
RvA no. RA/18-14-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (zaaknummer 2014/017142)
lees meer
RvA no. RA/35-14-LV
Ontwerplandsverordening, regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente- en dividendinkomen (zaaknummer 2014/045989)
lees meer
RvA no. RA/17-15-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2 van de Sanctielandsverordening, houdende implementatie van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake Libië (Sanctiebesluit Libië) (zaaknummer 2015/015251)
lees meer
RvA no. RA/14-14-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 46, vierde lid, van de Landsverordening funderend onderwijs, artikel 60, derde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs en artikel 46, vierde lid, van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (Landsbesluit bekostiging onderwijs) (zaaknummer 2014/015856)
lees meer
RvA no. RA/29-14-LV
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Sanctielandsverordening (aanbevelingen CFATF) (zaaknummer 2014/043159)
lees meer
RvA no. RA/29-15-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van nadere regels met betrekking tot internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsbesluit internationale bijstand bij de heffing van belastingen) (zaaknummer 2015/037228)
lees meer
RvA no. RA/09-15-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (zaaknummer 2014/060288)
lees meer
RvA no. RA/15-15-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2 van de Sanctielandsverordening, houdende implementatie van Resoluties 1695 (2006), 1718 (2006), 2087 (2013) en 2094 (2013) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Sanctiebesluit Democratische Volksrepubliek Korea 2015) (zaaknummer 2015/014934)
lees meer
RvA no. RA/06-15-LV
Ontwerplandsverordening houdende financiële regels voor overheids-entiteiten (Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten 2015) (zaaknummer 2015/7994)
lees meer
RvA no. RA/27-16-DIV
Onderwerp: Advies van de Raad inzake de conflictbeslechting in het Koninkrijk ex artikel 12a van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
lees meer
RvA no. RA/26-14-LV
Ontwerplandsverordening, houdende wijziging van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994, de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf, de Landsverordening toezicht effectenbeurzen, de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs, de Landsverordening toezicht trustwezen, en de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf (Landsverordening actualisering en harmonisatie toezichtlandsverordeningen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) (zaaknummer 2014/041989)
lees meer
RvA no. RA/04-16-LV
Initiatiefontwerplandsverordening strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat en de invoering van een meldcode ten behoeve van bepaalde beroepsgroepen (Landsverordening tijdelijk huisverbod en invoering meldcode) (Ordenansa No Mas, No More) (Zittingsjaar 2015-2016-083)
lees meer
RvA no. RA/43-14-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 1940 en de Landsverordening administratieve rechtspraak (zaaknummer 2014/004831)
lees meer
RvA no. RA/13-16-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het Kiesreglement Curaçao (A.B. 2010 no. 87)(Zittingsjaar 2015-2016-087)
lees meer
RvA no. RA/24-14-LV
Onderwerp: Initiatiefontwerplandsverordening Verplicht aanvullend minimum Bedrijfspensioen (Zitting 2013-2014-053)
lees meer
RvA no. RA/33-15-LV
Ontwerplandsverordening houdende regels inzake het toezicht op effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders) (zaaknummer 2015/010869)
lees meer
RvA no. RA/27-14-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (zaaknummer 2014/041963)
lees meer
RvA no. RA/35-13-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van een nieuwe Advocatenlandsverordening (Advocatenlandsverordening 2013) (zaaknummer 2013/016875)
lees meer
RvA no. RA/49-15-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende vaststelling van de hoogte van de griffierechten, als bedoeld in artikel 18, eerste en tweede lid, van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken (zaaknummer 2015/060948)
lees meer
RvA no. RA/42-15-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 17de december 2014 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2015 (Tweede Suppletoire begroting 2015) (zaaknummer 2015/051377)
lees meer
RvA no. RA/50-15-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening van 30 december 2014 regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen, de Successiebelastingverordening 1908, de Overdrachtsbelastingverordening 1908, de Landsverordening op de omzetbelasting 1999 en het Faillissementsbesluit 1931 (Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen) (zaaknummers 2015/049006, 2015/061015 en 2015/056009)
lees meer
RvA no. RA/37-15-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (zaaknummer 2015/036439)
lees meer
RvA no. RA/31-15-DIV
Verzoek aan de Raad van Advies om spoedadvies over het aan de Raad van Ministers gedane voorstel van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening om, met inachtneming van artikel 10, zesde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, af te wijken van het overeenstemmingsvereiste en van het inschakelen van de Advies- en arbitragecommissie met betrekking tot de wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren en de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren (zaaknummer 2015/040035)
lees meer
RvA no. RA/30-15-LV
Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2016 (zaaknummer 2015/038823)
lees meer
RvA no. RA/20-15-LV
Ontwerplandsverordening houdende regels inzake internationale bijstandsverlening bij heffing van belastingen (Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen) (zaaknummer 2015/020597)
lees meer
RvA no. RA/26-16-LV
Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van algemene regels voor het douanetoezicht (Algemene landsverordening douane en accijnzen) (zaaknummer 2016/017999)
lees meer
RvA no. RA/19-16-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste juni 2008 ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.) (zaaknummers 2015/051128 en 2015/062833)
lees meer
RvA no. RA/21-16-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap van de Staten (Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap Staten) (A.B. 2010, no. 87) (Zittingsjaar 2015-2016-091)
lees meer
RvA no. RA/15-16-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 57 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.) (zaaknummers 2015/062833 en 2015/051128)
lees meer
RvA no. RA/32-16-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het Kiesreglement Curaçao (A.B. 2010, no. 87) (Zitting 2015-2016-096)
lees meer
RvA no. RA/10-15-LV
Ontwerplandsverordening houdende regels voor de overheidsorganisatie betreffende het financieel beheer en de verantwoording daarvan (Landsverordening financieel beheer 2016) (zaaknummer 2015/011133)
lees meer
RvA no. RA/25-16-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Landsverordening voortgezet onderwijs (zaaknummer 2015/00723)
lees meer
RvA no. RA/24-15-LV
Ontwerplandsverordening houdende instelling van de Curaçaose burgerluchtvaart- en ruimtevaartautoriteit (Landsverordening verzelfstandiging Curaçaose burgerluchtvaart- en ruimtevaartautoriteit) (zaaknummer 2015/26841)
lees meer
RvA no. RA/34-16-LV
Initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) (Zitting 2015-2016-100)
lees meer
RvA no. RA/16-16-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, derde en vierde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit aanmerken representativiteit organisaties Centrale Commissie) (zaaknummer 2016/010456)
lees meer
RvA no. RA/31-16-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksgebruik (Zitting 2015-2016-095)
lees meer
RvA no. RA/12-16-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2.4, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie (Landsbesluit procedureregels voordracht leden FTAC) (zaaknummer 2015/052412)
lees meer
RvA no. RA/18-16-LV
Ontwerplandsverordening regelende het pensioen van de voltijd gewezen leden van de eilandsraad van het voormalige Eilandgebied Curaçao, alsmede het pensioen van hun weduwen en wezen (Pensioenregeling voltijd gewezen Eilandsraadsleden Curaçao) (zaaknummer 2014/046318)
lees meer
RvA no. RA/17-16-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Successiebelastingverordening 1908, de Overdrachtsbelastingverordening 1908 en de Zegelbelastingverordening 1908 (Landsverordening fiscale faciliteiten historische binnenstad en monumenten (zaaknummers 2016/012663, 2015/061429 en 2015/061478)
lees meer
RvA no. RA/45-15-LV
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad (zaaknummer 2013/16816)
lees meer
RvA no. RA/09-16-LV
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Kiesreglement Curaçao (zaaknummer 2015/015373)
lees meer
RvA no. RA/08-16-LV
Ontwerplandsverordening herziening Oostpunt tot wijzigen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (A.B. 1995, no. 36) (zaaknummers 2014/041034 en 2015/016822)
lees meer
RvA no. RA/05-16-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het Kiesreglement Curaçao (A.B. 2010, no. 87) (Zittingsjaar 2015-2016-085)
lees meer
RvA no. RA/06-16-LV
Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (A.B. 2000, no. 54) (Zittingsjaar 2015-2016-086)
lees meer
RvA no. RA/47-15-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen (zaaknummers 2015/054880, 2015/055457 en 2015/055094)
lees meer
RvA no. RA/022-07
Voorontwerp op de initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot WIJZiging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (Zitting 2000-2001-2413). (MJ/1501'07, 1747/RNA, LV/09-07).
lees meer
RvA no. RA/021-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende goedkeuring van de indicatoren, opgenomen in "Bijlage 0", zoals bij Ministeriêle Beschikking met algemene werking van de aste mei 2007 (P.B. 2007, no. 33) tot wijziging van de Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties aan laatstgenoemde beschikking toegevoegd en de bijbehorende nota van toelichting (OWJ'07/150, 584a/RNA, OWJ'05/532, OWJ'051735, 555/RNA, 5717/RNA, LB/07-07).
lees meer
RvA no. RA/020-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (283/RNA, DWJ'07/032, LB/06-07)
lees meer
RvA no. RA/018-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no. 43) (05/0365-DIR, 3425/RNA, RvA no. LB/05-07).
lees meer
RvA no. RA/019-07
Initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot wIJziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.B. 1955, no. 32) (Zitting 2006-20072907) (Gewijzigd ontwerp naar aanleiding van het voorlopig advies van de Raad van Advies en het gevoelen van de Regering van het Koninkrijk) (DWJ'07/153, 1413/RNA, RvA no. LVI 08-07).
lees meer
RvA no. RA/017-07
Ontwerp-Iandsverordening tot WIJZiging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (P.S. 2002, no. 54) met de bijbehorende memorie van toelichting (DWJ'07/079-a, DWJ'06/306, 1944/RNA'06, RvA no. LV/07-07).
lees meer
RvA no. RA/014-07
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek (P.B. 2000, no. 119) en de Landsverordening collectieve arbeidsovereenkomst (P.B. 1958, no. 60) (DWJ'06/439, 4090/RNA, RvA no. LV/06-07).
lees meer
RvA no. RA/013-07
Ontwerp-Iandsverordening tot wlJzlgmg van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (P.S. 2001, no. 89) en de daarbij behorende memorie van toelichting (DWJ'06/752, 6047/RNA, RvA no. LV/05-07).
lees meer
RvA no. RA/012-07
Decentralisatie arbeidswetgeving: 1) Ontwerp-Iandsverordening tot wIJziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.S. 1951, no. 39) 2) Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Arbeidsregeling 2000, de Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946, de Landsverordening collectieve arbeidsovereenkomst, de Vakantieregeling 1949, de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden en de Landsverordening minimumlonen (DWJ'061726-3663/RNA, RvA no. LV/04-07).
lees meer
RvA no. RA/011-07
Ontwerp-Iandsverordening houdende de instelling van een Konininkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor de Nederlandse Antillen en Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de instelling van een Koninkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor de Nederlandse Antillen (6449/RNA, DWJ' 06/787, RvA no. LV/03-07)
lees meer
RvA no. RA/06-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 33, eerste lid, van de Werkliedenverordening 1944 (P.B. 1978, no. 376). (4645/PZ'01, 2567/RNA'02, 1428/RNA '02, LB/017-06).
lees meer
RvA no. RA/O5-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot Wijziging van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land (P.S. 2001, no. 40) (DWJ'04/692-a, 1480'02/RNA, LS/16-06).
lees meer
RvA no. RA/027-07
Ontwerp-Iandsverordening tot wIJziging van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (DWJ'07/20a, 71611RNA, LV/012-07)
lees meer
RvA no. RA/03-A-07
Ontwerp-Iandsverordening tot wlJzlgmg van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.S. 1966, no. 14), de Landsverordening Ziekteverzekering (P.S. 1966, no. 15), de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.S. 1975, no. 249) en de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren (P.S. 1986, no. 165) (DWJ'05/980, 80221RNA, LSI14-A-06)
lees meer
RvA no. RA/027-06’07
Ontwerp-Iandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het mediabeleid (6689/RNAI, 4124/RNA'04, RvA no. LV/14-06)
lees meer
RvA no. RA/03-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.S. 1966, no. 14) en artikel 13 van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.S. 1966, no. 15), van artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.S. 1975, no. 249) en de artikelen 9, eerste lid, 12, vierde lid, en 13, vierde lid, van de Regeling vergoeding behandelings-en verplegingskosten overheidsdienaren (P.S. 1986, no. 165), alsmede van artikel 5, derde lid, van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.S. 1996, no. 211) (Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen) (DWJ'05/980, 80221RNA, LS/14-06)
lees meer
RvA no. RA/026-07
Ontwerp-Iandsverordening inzake beroepen en beroepsuitoefening in de gezondheidszorg (Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg) (DWJ'06/658-a, 5529/RNA-a, LV/11-07).
lees meer
RvA no. RA/36-16-LV
Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen door de Kamer van Koophandel) (zaaknummer 2016/007723)
lees meer
RvA no. RA/023-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wIJziging van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline eilandgebieden (P.B. 2001, no. 110) (DWJ'04/692-b, 2670/RNA, LB/08-07).
lees meer
RvA no. RA/28-16-LB
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit subsidie) (zaaknummer 2015/051641)
lees meer
RvA no. RA/040-07
Adviesverzoek van de Gouverneur inzake het bezwaarschrift d.d. 28 juni 2007 van Alfa & Omega Uniforms n.v. op grond van de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen (P.B. 1985, no. 146) tegen de afwijzing van de Minister van Financiën d.d. 4 mei 2007, no. 001/RNA'06, op een door Alfa & Omega Uniforms n.v. ingediende aanvraag voor belastingfaciliteiten ingevolge de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen (P.B. 1985, no. 146) (RNA 3843, RNA 001, B5/01-07).
lees meer
RvA no. RA/037C-07
Ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 11.054.044,53 van het Sint Maarten MedicaI Center Property Owning Foundation aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, LV/018C-07)
lees meer
RvA no. RA/037-06’07
Ontwerp-Iandsverordening houdende de regeling met betrekking tot funderend onderwijs (DWJ'06/238, 4510/RNA, 4139/RNA, 38321RNA, 2313/RNA, LV/022-06).
lees meer
RvA no. RA/036-06’07
Voorontwerp initiatief Ontwerp-Iandsverordening houdende regelen betreffende de rechtstoestand van de ambtenaren, werkzaam bij de Griffie van de Staten van de Nederlandse Antillen, en houdende wijziging van diverse landsverordeningen inzake evengenoemd onderwerp (Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht Staten) (38V/06-07, RvA no. LV/21-06)
lees meer
RvA no. RA/035-06’07
Voorontwerp initiatief Ontwerp-Iandsverordening regelende de organisatie en taakstelling van de Griffie der Staten van de Nederlandse Antillen (Landsverordening Organisatie en Taakstelling Griffie der Staten) (38V/06-07, RvA no. LV/20-06)
lees meer
RvA no. RA/034-07
Ontwerp-Iandsverordening tot WIJziging van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 2007 (RvA no. LV/17-07)
lees meer
RvA no. RA/033-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanwijzing van zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel I, van de Landsverordening zorginstellingen alsmede ter uitvoering van artikel 28 van die landsverordening (Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen) (DWJ'07/402, 3772'07/RNA, LB/1007).
lees meer
RvA no. RA/032-07
Ontwerp-Iandsverordening tot WIJZiging van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.S. 2001, no. 75) (1290/RNA, 3681/RNA), 159/2007-GOA, LV/016-07).
lees meer
RvA no. RA/01-08
Initiatief-ontwerp-Landsverordening tot wijziging van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (P.S. 2001, no. 159) (DWJ' 07/687,6133/RNA, RvA no. LV/01-08)
lees meer
RvA no. RA/031-07
Ontwerp-Iandsbesluit houdende de beslissing dat de Eilandsverordening tot regeling van de uitkering en het pensioen voor politieke gezagdragers van het eilandgebied Curaçao, zoals aangenomen in de vergadering van de eilandsraad van het eilandgebied Curaçao van 28 juni 2007, in strijd is met de Eilandenregeling Nederlandse Antillen, de 8trafregeling Eilandsverordeningen en het algemeen belang van de Nederlandse Antillen en houdende de beslissing dat de Eilandsverordening tot wijziging van de Regeling voltijd lidmaatschap Eilandsraadsleden Curaçao (AS. 2000, no. 45), de Sezoldigingsregeling Gedeputeerden, de Eilandsverordening ter uitvoering van artikel 25 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen en artikel 22a e.v. van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.S. 1997, no. 312) en het Eilandsbesluit, van de Eilandsraad van de 28ste juni 2007 tot wijziging van het in artikel 4 van de Regeling voltijd lidmaatschap Eilandsraadsleden Curaçao (AS. 2000, no. 45) opgenomen bedrag van de schadeloosstelling van de Eilandsraadsleden, zoals aangenomen in de vergadering van de eilandsraad van het eilandgebied Curaçao van 28 juni 2007 in strijd zijn met het algemeen belang van de Nederlandse Antillen (DWJ' 07/382-a, 3611/RNA, DIV/11-07).
lees meer
RvA no. RA/047-07
Voorstel van rijkswet houdende wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie (DWJ'07/457, 3731/RNA, RW/02-07)
lees meer
RvA no. RA/030-A-07
Ontwerp-Iandsverordening tot bekrachtiging van het Landsbesluit vogelgriep 2006, alsmede het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit vogelgriep 2006 (P.B. 2007, no...) (RvA no. LV/15-07)
lees meer
RvA no. RA/044-07
Initiatief-voorontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen (P.S. 1972, no. 110), de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, no. 63) en de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.S. 2004, no. 16) (4742/RNA, LV/22-07).
lees meer
RvA no. RA/030-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit vogelgriep 2006 (P.B. 2006, no. 84) (DWJ'07/346, 3386/RNA, LV/15-07).
lees meer
RvA no. RN043-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten alsmede van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970, strekkende tot wijziging van het tariefpercentage invoerrechten van reuk- en toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten (3627/RNA (5151/RNA), DWJ'07/848, LB/012-07).
lees meer
RvA no. RA/028-07
Ontwerp-Iandsverordening tot vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 2008 (RvA no. LV/13-07)
lees meer
RvA no. RA/043-06’07
Voorontwerp-Initiatief-Ontwerp-Iandsverordening tot wlJzlgmg van de Landsverordening op de scheepsregistratiebelasting 1987 (P.S. 1987, no. 112) (DWJ'06/826, 6640/RNA, 6912/RNA, RvA no. LV/26-06)
lees meer
RvA no. RA/042-07
Initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Scheepsregistratiebelasting 1987 (P.S. 1987, no. 112), de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (P. S. 2002, no. 54) en de Algemene landsverordening Landsbelastingen (P.S. 2001, no. 89) (664016912IRNA, RvA no. LV/21-07)
lees meer
RvA no. RA/042-06’07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden en de bijbehorende Nota van Toelichting. (DWJ'ü61718, 7491/RNA'ü5, 3565/ RNA'ü6, 5968/RNA, LB/ü15-ü6).
lees meer
RvA no. RA/041-07
Ontwerp-Besluit houdende tijdelijke voorzieningen voor het toezicht op de begroting en de bedrijfsvoering van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Nederlandse Antillen (Besluit tijdelijk financieel toezicht BES) (3988/RNA, AMvRl01-07)
lees meer
RvA no. RA /21-08-LV
Ontwerp-Iandsverordening tot bekrachtiging van het Landsbesluit aviaire influenza 2006 (19721RNA '08, RvA no. LV/07-08, DWJ '08/186)
lees meer
RvA no. RA/20-08
Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 2008 (23121RNA, RvA no. LV/05-08, DWJ'08/241)
lees meer
RvA no. RA/13-08
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder j, van de Warenlandsverordening (Landsbesluit invoerverbod asbest) (49'08/RNA, RvA no. LB/04-08, DWJ'08/019)
lees meer
RvA no. RA/12-08
Ontwerp-Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 12 van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989 (6057/RNA, RvA no. LB/03-08, DWJ' 07/698)
lees meer
Rva no. RA-40-08-LV
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten en de landsverordening Accijns van sigaretten 1970 (2314/RNA, DWJ'08/220-b)
lees meer
RvA no. RA/10-08
Ontwerp-Landsverordening tot wijzing van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (1546/RNA e.a., RvA no. LV/04-08, DWJ'08/032)
lees meer
RvA no. RA/038-07’08
Ontwerp-landsverordening houdende de garantie dat Statia Terminals NV. en daarmee gelieerde ondernemingen gedurende een tijdvak van 10 jaren, onverminderd de verplichting tot afdracht van loonbelasting, sociale premies en overdrachtsbelasting aan geen andere belastingverplichting worden onderworpen dan die bedoeld in de Landsverordening economische zones 2000. zoals deze luidt op 1 januari 2005 (Garantieverordening Statia Terminals NV.) (9971RNA, RvA no. LV/19"()7, DWJ'06/187)
lees meer
RvA no. RA/05-08-LV
Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Ongevallenverzekering, de Landsverordening Ziekteverzekering, de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden, de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren en de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (8022'GsIRNA-a, 1579IRNA e.a., RvA no. LV/03-08, DWJ'07/98Q-a, DWJ'08/168 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/037-07’08
Ontwerp-Landsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 95.701.847,97 van het eilandgebied Curaçao aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, RvA no. LV/18-07)
lees meer
RvA no. RA/03-08
a. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 1b en a, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (690a/RNA-a); b. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel a, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (690a/RNA-b); c. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, zevende lid, en 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van genoemde landsverordening (690a/RNA-c); d. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (690a/RNA-d); e. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21 ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (690a/RNA-e); (DWJ'07n71, RvA no. LB/019-07)
lees meer
RvA no. RA/037 A-07’08
Ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 5.454.688,00 van het eilandgebied Bonaire aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, RvA no. LVI18A-OT08)
lees meer
RvA no. RA/02-08
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (strafbaarstelling terrorisme, terrorismefinanciering en witwassen) (5522/RNA'07, DWJ'07fi15, RvA no. LV/02-08)
lees meer
RvA no. RA/037B-07’08
Ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 3.104.097,00 van het eilandgebied Saba aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, RvA no. LVI18B-07)
lees meer
RvA no. RA/037D-07-08
Ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 2.328.269,00 van het eilandgebied Sint Eustatius aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, RvA no. LV/18D-OT08)
lees meer
RvA no. RA/35-08-LV
Initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot wIJziging van de Landsverordening minimumlonen (P.S. 1972, no. 110), de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.S. 2002, no. 63) en de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.S. 2004, no. 16) (3967/RNA, DWJ' 08/390)
lees meer
RvA no. RA/33-08-LB
Ontwerp·landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het LandsbesJuit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf (5777'06IRNA, RvA no. LBI11-oS. DWJ' 081305)
lees meer
RvA no. RA/025-07’08
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening namenrecht) (5669/RNA e.a., RvA no. LV/10-07, DWJ'051716)
lees meer
RvA no. RA/24-08
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten en de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 (2314/RNA, RvA no. LV/08-08, DWJ' 08/220)
lees meer
RVA no. RA/28-08-LB
Ontwerp-landsbesluit. houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, derde lid, van de Landsverordening funderend onderwijs (Landsbesluit kerndoelen funderend onderwijs) (4671/RNA'07, RvA no. LBIOS-08, DWJ '08/286)
lees meer
RvA no. RA/26-08
Ontwerp-Besluit houdende tijdelijke voorzieningen voor het financieel toezicht op de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten (Besluit tijdelijk financieel toezicht Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten) (2831a1RNA, RvA no. AMvRl01-08)
lees meer
RvA no. RA/42-08-LV
Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht (6439/RNA’08, DWJ’ 08/012-a)
lees meer
RvA no. RA/051A-O7’08
Ontwerp-Landsverordening houdende goedkeuring van de dading tussen de rechtspersoon de Nederlandse Antillen en RJ.G. Camelia (Landsverordening dading Camelia) (5798/RNA, 3048/RNA, RvA no. LV/24A-07, DWJ' 06/711-e)
lees meer
RvA no. RA/07-09-LV
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten (1972-alRNA,DWJ '081186-b)
lees meer
RvA no. RN/051-07’08
Ontwerp-Landsverordening houdende goedkeuring van de dading tussen de rechtspersoon de Nederlandse Antillen en I. de Windt (Landsverordening dading De Windt) (5798/RNA, 3048/RNA, RvA no. LV/24-07, DWJ' 06/711-e)
lees meer
RvA no. RA/05-09-RW
Ontwerp-Regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie) (266/RNA, DWJ'09/020)
lees meer
RvA no. RA/048-07’08
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (3169/RNA'07, RvA no. LB/14-07, DWJ'07/322)
lees meer
RvA no. RA/04-09-DIV
Ontwerp-Iandsbesluit houdende de beslissing dat de Eilandsverordening tot wijziging van de Pensioenregeling Eilandsraadsleden Curaçao (AB. 1975, no. 37), zoals vastgesteld in de vergadering van de eilandsraad van het eilandgebied Curaçao van 18 december 2008, in strijd is met het algemeen belang van de Nederlandse Antillen (85/RNA, DWJ' 09/015)
lees meer
RvA no. RA/045-07’08
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (P.B. 1961, no. 169) (1265'06/RNA, RvA no. LB/13-07, DWJ'06/148)
lees meer
RvA no. RA/01-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het slot der (jaar)rekeningen over de dienstjaren 1965 tot en met 2005 (Landsverordening vaststelling slot der rekeningen Land 1965-2005) (6431/RNA, DWJ’08/581)
lees meer
RvA no. RA/47-08-LV
Ontwerp-Iandsverordening houdende regels ten aanzien van de besluitvorming in zaken betreffende de betrokkenheid van de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen in vennootschappen en stichtingen (Landsverordening corporate governance) (6195/RNA, DWJ' 08/587-a)
lees meer
RvA no. RA/45-08-LV
Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw, de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling, de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen, de Landsverordening omzetbelasting 1999 en de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (Verzamelwijziging belastinglandsverordeningen 2008) (421/RNA, DWJ’ 07/051)
lees meer
RvA no. RA/41-08-AMvRb
Ontwerp-Besluit houdende wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (5575/RNA'08, RvA no. RA/41-08-AMvRb, DWJ'08/515)
lees meer
RvA no. RA/36A-08-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o. h.a.v.o., v.s.b.o. (3605/RNA.DWJ'08/363)
lees meer
RvA no RA/36-08-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit dagscholen v.w.o h.a.v.o, m.av.o. (3605/RNA DWJ'08/363)
lees meer
RvA no. RA/32C-08-DIV
Ontwerp-begroting van de landsloterij over het jaar 2004(1733/RNA, RvA no. DIVI13C-O8, DWJ' O8/184)
lees meer
RvA no. RA/32B-08-DIV
Ontwerp-begroting van de landsloterij over het jaar 2005 (1733/RNA, RvA no. DIVI13B-08, DWJ' 08/184)
lees meer
RvA no. RA/32A-08-DIV
Ontwerp-begroting van de landsloterij over het jaar 2006(1733/RNA, RvA no. DIV/13A-08, DWJ' 08/184)
lees meer
RvA no. RA/32-08-DIV
Ontwerp-begroting van de Landsloterij over het jaar 2007 (1733/RNA, RvA no. DIV/13-08, DWJ' 08/184)
lees meer
RvA no. RA/060-07’08
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toezicht luchtvaart (6453/RNA, RvA no. LB/20-07, DWJ'071716)
lees meer
RvA no. RA/056-07’08
Ontwerp-Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening officiële talen, houdende de schrijfwijze van het Papiamentu en het Nederlands (Landsbesluit schrijfwijze Papiamentu en Nederlands) (1786/RNA, RvA no. LB/17-07, DWJ'07/179)
lees meer
RvA no. RA/24-09-AMvRb
Ontwerp-besluit houdende wijziging van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (2531/RNA, DWJ’ 09/194)
lees meer
RvA no. RA/35-09-LV
Ontwerp-landsverordening, tot wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen teneinde het mogelijk maken dat de eilandsraden van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten elk afzonderlijk tussentijds kunnen worden ontbonden (Overgangsregeling vervroegde verkiezingen eilandsraden Curaçao en Sint Maarten) (6117/RNA, DWJ’ 09/489)
lees meer
RvA no. RA/34-09-LV
Ontwerp-landsverordening, tot wijziging van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (6051/RNA, DWJ’09/09’470)
lees meer
RVA no. RA/27-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 2010 (4316/RNA, F-2277 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/23-09-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Merkenlandsbesluit (P.B. 2000, no. 147) (5101/RNA’06, 7538/RNA’08, DWJ’ 08/159 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/20-09-LV
Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 (2485/RNA, DWJ’ 09/184)
lees meer
RvA no. RA/17-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen (Landsverordening gezamenlijk gezag) (89/RNA e.a., DWJ’09/011-a)
lees meer
RvA no. RA/15-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid (927RNA’09; DWJ’ 09/135)
lees meer
RvA no. RA/14-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening gerechtelijke vaststelling van het vaderschap) (1212/RNA, DWJ’ 07/146)
lees meer
RvA no. RA/11A-09-RW
Ontwerp-Regeling van de instelling, taken en bevoegdheden van de Raad voor de rechtshandhaving van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving) (486/RNA’09, DWJ’09/046 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/11-09-RW
Ontwerp-Regeling van de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de onderlinge samenwerking tussen de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (489/RNA, DWJ’09/047)
lees meer
RvA no. RA/08D-09-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21 ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (6905/RNA-e, DWJ' 08/633)
lees meer
RvA no. RA/16C-09-RW
Ontwerp-Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten(1206/RNA, DWJ 09’/107)
lees meer
RvA no. RA/08C-09-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van genoemde landsverordening (6905/RNA-d, DWJ' 08/633)
lees meer
RvA no. RA/16D-09-RW
Ontwerp-Regels tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire en Sint Maarten en Saba (1169/RNA, DWJ’09/087)
lees meer
RvA no. RA/08B-09-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, zevende lid, en 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van genoemde landsverordening (6905/RNA-c, DWJ' 08/633)
lees meer
RvA no. RA/11B-09-RW
Voorstel van Rijkswet tot Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden in de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met opheffing van de Nederlandse Antillen) (485/RNA09, DWJ’09/046 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/08A-09-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 8, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (6905/RNA-b, DWJ' 08/633)
lees meer
RvA no. RA/05A-09-RW
Ontwerp-Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (266/RNA, DWJ’09/020)
lees meer
RvA no. RA/08-09-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1 b van de Landsverordening Ziekteverzekering (6905/RNA-a, DWJ'08/633);
lees meer
RvA no. RA/06-10-LV
Ontwerp-landsverordening tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Faillissementsbesluit 1931 aan een aantal aanvullingen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (4896/RNA)
lees meer
RvA no. RA/37-09-LV
Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Bijzondere opsporingsbevoegdheden) (6999/RNA, DWJ’08/630)
lees meer
RvA no. RA/ 41-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van het melden van kindermishandeling of een vermoeden daarvan (Landsverordening melding kindermishandeling) (RNA/6181, DWJ’ 09/454)
lees meer
RvA no. RA/17A-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot aanvulling van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen tot bescherming van de consument, in het bijzonder betreffende op afstand gesloten overeenkomsten en garanties (Landsverordening consumentenkoop op afstand) (89/RNA, DWJ’ 09/011-a)
lees meer
RvA no. RA/17B-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot aanvulling van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake koop van onroerende zaken alsmede vaststelling van titel 12 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening koop van onroerende zaken en aanneming van werk) (89/RNA e.a., DWJ’ 09/011-a)
lees meer
RvA no. RA/32-09-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit Organisatie en Taakstelling van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling (2092/RNA, DWJ’ 09/387)
lees meer
RvA no. RA/49-08-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, met betrekking tot de verstrekking van dienstkleding voor het pedagogisch personeel en de portier-nachtwaker bij het Gouvernements Opvoedingsgesticht (4079/RNA e.a., DWJ’ 04/847-d )
lees meer
RvA no. RA/39-09-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 26, zesde lid, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf (Landsbesluit financiële staten verzekeringsbedrijf) (2189/RNA’05, DWJ’ 05/285-a)
lees meer
RvA no. RA/31-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 13, tweede lid, 17, 18, 19, 64 en 74 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht ten behoeve van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen (Landsbesluit Douane Nederlandse Antillen) (3082/RNA, DWJ’ 10/279 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/43-08-LV
Initiatief-ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (Aanpassing en uitbreiding strafbaarstelling zedendelicten tegen jeugdigen) (Zitting 2003-2004-2806) (6353/RNA’08, DWJ’ 08/545)
lees meer
RvA no. RA/15-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 9, tweede lid, en 9a tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners) (6106’09/RNA, DWJ’09/494)
lees meer
RvA no. RA/16-09-RW
Voorstel van Rijkswet tot wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen (1037/RNA, DWJ ’09/087)
lees meer
RvA no. RA/15A-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 22a, tweede lid, en 22b, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melders ongebruikelijke transacties) (193/RNA, DWJ’ 10/016)
lees meer
RvA no. RA/16A-09-RW
Ontwerp-Regels voor het financieel toezicht op de landen Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel toezicht)(1033/RNA’09, DWJ’09/082 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/24-10-AMvRb
Ontwerp-Besluit houdende een onderlinge regeling met betrekking tot de overname door de Staat der Nederlanden van door het land Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten aangegane geldleningen (Besluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten) (3055/RNA, DWJ’10/255)
lees meer
RvA no. RA/16B-09-RW
Ontwerp-Reglement voor de Gouverneur van Curaçao(1206/RNA, DWJ 09’/107)
lees meer
RvA no. RA/26-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van Resoluties 1695 (15 juli 2006) en 1718 (14 oktober 2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Sanctielandsbesluit Democratische Republiek Korea) (2615/RNA, DWJ’10/219)
lees meer
RvA no. RA/26A-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikelen 2 en 3 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van Resoluties 1267 (15 oktober 1999), 1333 (19 december 2000), 1363 (30 juli 2001), 1368 (12 september 2001), 1373 (28 september 2001) en 1390 (16 januari 2002) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Sanctielandsbesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., Osama bin Laden c.s. en lokale terroristen) (2615/RNA, DWJ’10/219)
lees meer
RvA no. RA/26B-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van Resoluties 1737 (23 december 2006) 1747 (24 maart 2007) en 1803 (3 maart 2008) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Sanctielandsbesluit Islamitische Republiek Iran) (2615/RNA, DWJ’10/219)
lees meer
RvA no. RA/28-10-LV
Ontwerp-landsverordening, houdende aanvaarding door de Nederlandse Antillen van het door de Staten-Generaal op 6 juli 2010 aangenomen voorstel van Rijkswet tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (3651/RNA, DWJ’ 10/328)
lees meer
RvA no. RA/49-09-LV
Ontwerp-landsverordening, tot wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 1940 (743/RNA e.a., DWJ’08/242-c)
lees meer
RvA no. RA/17F-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van boek 4 en titel 7.3 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening erfrecht en schenking) (DWJ’ 09/011a, 546/RNA e.a.)
lees meer
RvA no. RA/48-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (6201/RNA, DWJ’ 09/373)
lees meer
RvA no. RA/04-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening toezicht trustwezen strekkende tot het immobiliseren van toonderstukken (Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken) (4519/RNA, DWJ’ 09/347-a)
lees meer
RvA no. RA/10-10-LV
Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake het toezicht op geldtransactiekantoren (Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren) (1063/RNA, DWJ’ 08/180)
lees meer
RvA no. RA/37-09-LV
Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Bijzondere opsporingsbevoegdheden) (6999/RNA, DWJ'08/630)
lees meer
RvA no. RA/22-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening Boek 2 BW) (545/RNA, DWJ’ 09/042 e.a.)
lees meer
RvA no. RA/40-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het Notarisambt (3977/RNA, DWJ’09/235)
lees meer
RvA no. RA/07-10-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht) (5980/RNA, DWJ’ 09/425-b)
lees meer
RvA no. RA/27-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 29, eerste, vierde en vijfde lid, van de Landsverordening maritiem beheer en artikel 8D, derde lid, van de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming (Landsbesluit aanwijzing Saba Bank tot beschermd gebied) (3319/RNA, DWJ’ 08/337)
lees meer
RvA no. RA/13-10-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het Notarisambt in verband met tussen 1980 en 1997 in het ongerede geraakte akten (7575/RNA, DWJ’ 09/614-a)
lees meer
RvA no. RA/41-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 12, 13a, tweede lid, en 13c, eerste en derde lid, van de Visserijlandsverordening (Landsbesluit visserij op volle zee) (6555/RNA, DWJ’ 09/535)
lees meer
RvA no. RA/41-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van het melden van kindermishandeling of een vermoeden daarvan (Landsverordening melding kindermishandeling) (RNA/6181, DWJ’ 09/454
lees meer
RvA no. RA/01-10-LV
Ontwerp-landsverordening, houdende bepalingen in verband met de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht (Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht) (7606/RNA, DWJ’ 09/608)
lees meer
RvA no. RA/17C-09-LV
Ontwerp-landsverordening, tot vaststelling van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening huur) (89/RNA e.a., DWJ’09/011-a)
lees meer
RvA no. RA/03-10-LV
Ontwerp-landsverordening houdende regels over de zorg voor de publieke gezondheid (Landsverordening publieke gezondheid) (5910/RNA, DWJ’ 09/462)
lees meer
RvA no. RA/17D-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van titel 13 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening personenvennootschap) (89/RNA e.a., DWJ’09/011-a)
lees meer
RvA no. RA/42-09-LV
Concept-Nota van wijziging inzake de ontwerp-landsverordening houdende aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake trust (Landsverordening trust) (2105/RNA, DWJ’ 08/222)
lees meer
RvA no. RA17E-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de titels 17 en 18 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening verzekering en lijfrente) (89/RNA e.a., DWJ’09/011-a)
lees meer
RvA no. RA/02-10-LV
Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen alsmede van het Burgerlijk Wetboek (6439/RNA, DWJ’ 09/564)
lees meer

Zoek een advies

×

Zoek een advies

Gepubliceerd

Soort

Staten en ministeries