yes Print

Adviezen

RvA no. RA/01-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 8, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (Landsbesluit ongevallenverzekering premiepercentage en premie-inkomensgrens 2010 tot en met 2019)

Uitgebracht op : 06/01/2022
Publicatie datum: 01/02/2022