yes Print

Adviezen

RvA no. RA/04-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 9a, zevende lid, en 9j, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2021)

Uitgebracht op : 11/03/2022
Publicatie datum: 07/04/2022