yes Print

Adviezen

RvA no. RA/10-22-LB: Ontwerplandsverordening tot goedkeuring van de vervreemding van de domaniale gronden, eigendom van het Land Curaçao, gelegen aan de J.B. Gorsiraweg no. 1, kadastraal bekend als Stadsdistrict, Sectie A, nummers 1768, 1798, 5595, 5819, 5996 en 4681, groot respectievelijk 425, 975, 690, 62, 367 en 488 m2, met een totale oppervlakte van 3007 m2 (drieduizendzeven vierkante meters), allen te Willemstad, plaatselijk bekend als “Consulate General of the United States of America”

Uitgebracht op : 06/04/2022
Publicatie datum: 07/06/2022