yes Print

Adviezen

RvA no. RA/13-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Zittingsjaar 2017-2018-120)

Uitgebracht op : 04/04/2018
Publicatie datum: 19/06/2018