yes Print

Adviezen

RvA no. RA/20-22-LV: Ontwerplandsverordening tot vastelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023

Uitgebracht op : 21/07/2022
Publicatie datum: 18/08/2022