yes Print

Adviezen

RvA no. RA/22-22-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 27ste juli 1996 tot vaststelling van beginselen van het gevangeniswezen (Landsverordening beginselen gevangeniswezen)

Uitgebracht op : 18/08/2022
Publicatie datum: 14/12/2022