yes Print

Adviezen

RvA no. RA/23-22-LV: Ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot het speciaal funderend onderwijs (Landsverordening speciaal funderend onderwijs)

Uitgebracht op : 26/08/2022
Publicatie datum: 09/11/2022