yes Print

Adviezen

RvA no. RA/25-20-LB: Ontwerplandsbesluit ter uitvoering van artikel 15, derde lid, van de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie, houdende tijdelijke instelling van de Dienst Openbare Scholen bij de sector Ondewijs en Wetenschap van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (Tijdelijk instellingsbesluit DOS bij de sector Onderwijs en Wetenschap van OWCS)

Uitgebracht op : 14/07/2020
Publicatie datum: 07/10/2020