yes Print

Adviezen

RvA no. RA/27-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit identiteitskaarten (Landsbesluit model identiteitskaart Curacao)

Uitgebracht op : 27/10/2022
Publicatie datum: 17/01/2023