yes Print

Adviezen

RvA no. RA/32-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, en 22j, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melders ongebruikelijke transacties)

Uitgebracht op : 07/11/2017
Publicatie datum: 07/02/2018