yes Print

Adviezen

RvA no. RA/33-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 9a, zevende lid, en 9j, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners)

Uitgebracht op : 07/11/2017
Publicatie datum: 07/02/2018