yes Print

Adviezen

RvA no. RA/38-17-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouw- en woonverordening Curaçao)

Uitgebracht op : 21/12/2017
Publicatie datum: 17/04/2018