Adviezen

RvA no. RA/25-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 21b, zevende lid, en artikel 22a, tweede lid, van de Landsverordening toezicht trustwezen (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes trustwezen)

Ontvangstdatum: 03/10/2023
Publicatie datum: 06/11/2023