yes Print

Adviezen

RvA no. RA/08-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 23a, zevende lid, en artikel 23j, tweede lid, van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes assurantiebemiddelingsbedrijf)

Uitgebracht op : 31/03/2022
Publicatie datum: 10/05/2022