Advies

Advies

Adviezen over ontwerplandsverordeningen en -landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, worden op de website van de Raad geplaatst wanneer: 

  1. de ontwerplandsverordening aan de Staten is aangeboden door de regering, omdat het advies dan openbaar is gesteld;
  2. wanneer het vastgestelde landsbesluit in het Publicatieblad is bekendgemaakt, omdat het advies op dat moment openbaar is gemaakt. 

Let wel:

  • Een advies over een initiatiefontwerplandsverordening dat aan de Staten is uitgebracht, wordt binnen 1 week na het uitbrengen op de website geplaatst;
  • De datum waarop een advies op de website wordt geplaatst, is dus een andere dan de datum waarop het advies door de Raad is uitgebracht.