De samenstelling van RVAC

De voorzitter, ondervoorzitter en leden

De Gouverneur is de voorzitter van de Raad. Verder bestaat de Raad uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden, inclusief de ondervoorzitter. De Gouverneur kan een vergadering van de Raad bijeenroepen als hij dat nodig vindt. Als hij een vergadering van de Raad bijwoont, functioneert hij als voorzitter en heeft dan een raadgevende stem. 

Benoeming van leden

De ondervoorzitter en de overige leden van de Raad worden bij landsbesluit benoemd voor maximaal 5 jaar. Daarvoor moeten zij voldoen aan de eisen van benoembaarheid die staan in de Landsverordening Raad van Advies en ook aan het betreffende profiel dat is vastgesteld in het Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden Raad van Advies. Herbenoeming van een lid is steeds mogelijk. De Raad bestaat thans uit 8 leden, inclusief de ondervoorzitter.

Ontslag en schorsing van leden

De leden van de Raad worden ontslagen:

 • op eigen verzoek;
 • wanneer zij 70 jaar zijn geworden; 
 • om andere redenen, bijvoorbeeld als het lid niet meer op Curaçao woont of een functie krijgt die niet te verenigen is met het lidmaatschap van de Raad.

Voordat een lid wordt ontslagen, kan dit lid geschorst worden. 

De huidige Raad bestaat uit acht leden, inclusief de Ondervoorzitter:

Mevr. mr. L.M. Dindial / Ondervoorzitter

Mevr. drs. C. Alberto

Mr. W.R. Flocker

Mevr. mr. C.C. Taylor

Dr. J. Sybesma

Drs. H.T. van der Woude RC

Mr. L. M. Virginia

M. F. Willem MBA

Mevr. mr. L.M. Dindial / Ondervoorzitter
EXPERIENCE
1976 - 1983
Doctoraal Rechten (Universiteit van de Nederlandse Antillen - thans: University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez)
1990 - 1992
Opleiding tot Ontvanger (Opleidingsinstituut van de Nederlandse Belastingdienst)
Loopbaan
1980 - 1985
Pierson Heldring & Pierson (Curaçao)
1987 - 1989
Equity Trust Co. N.V. (Amsterdam)
1992 - 2000
Ontvanger van het eilandgebied Curaçao (Hoofd van Dienst van 1994-2000)
2000 - 2010
Gezaghebber van het eilandgebied Curaçao
2010
Hoofd Veiligheidsdienst Curaçao (oktober/november)
2011 - 2017
President/CEO van Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA)

Huidige nevenfuncties en – werkzaamheden

 •  Lid van de Raad van Commissarissen van de RBC Bank
 •  Voorzitter van de Geschillencommissie Kustwacht
Mevr. drs. C. Alberto
EXPERIENCE
1989
Doctoraal Econometrie (Rijksuniversiteit Groningen)
Loopbaan
1989 - 1997
Beleidsadviseur bij de afdeling Financiën van het eilandgebied Curaçao
1997 - 1999
Docent aan de Sociaal Economische Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (thans: University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez)
1999 - 2002
Secretaris/adviseur van de Minister van Financiën
2002 - 2003
Secretaris/adviseur van de Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken
2003 - 2013
Adjunct directeur Algemeen Pensioenfonds Curaçao (voorheen APNA)
2013 - heden
Vidanova Pension Fund Foundation (Sinds 1 januari 2014 als Executive Director)

Huidige Nevenfuncties en- werkzaamheden

 • Excecutive Director Vidanova Pension Fund Foundation
 • Executive Director Vidanova Life Insurances
 • Lid van het Bestuur van Caribbean Pension Funds Association (CAPAS)
Mr. W.R. Flocker
EXPERIENCE
1991 - 1996
Doctoraal Rechten (Katholieke Universiteit Nijmegen -thans: Radboud Universiteit Nijmegen-)
Loopbaan
1997 - 2001
Juridisch adviseur en wetgevingsjurist bij Central Bureau voor Juridische en Algemene Zaken
2001 - 2003
Juridisch directeur bij Tarma Trust Management N.V.
2002 - 2003
Advocaat bij Law office Huyzen & Partners
2003 - 2007
Assistant General Manager bij ING Trust (Antilles) N.V.
2007 - 2009
Commercieel directeur bij Orangefield Trust (Antilles) N.V.
2010 - heden
Advocaat bij FCW Legal

Huidige nevenfuncties en – werkzaamheden

 • Secretaris vaste commissie Vennootschapsrecht
 • Docent vennootschapsrecht bij de Stichting Juridische Beroepsopleiding/ Stichting Excellence Juridische Opleidingen
Mevr. mr. C.C. Taylor
EXPERIENCE
1982 - 1989
Doctoraal Fiscaal Recht (Katholieke Universiteit Brabant, thans Tilburg University)
1989 - 1991
Opleiding tot Inspecteur der Belasting (Opleidingsinstituut van de Nederlandse Belastingdienst)
Loopbaan
1989 - 1996
Inspecteur der Belastingen bij Belastingdienst Ondernemingen Rotterdam
1996 - 2001
Vakgroep coördinator vennootschapsbelasting bij Belastingdienst Ondernemingen Rotterdam
2001 - 2005
2001-2005 Inspecteur der Belastingen bij Inspectie der Belastingen Curaçao (In het kader van technische bijstand)
2005 - 2011
Meewerkend coördinator Fiscaal Technisch Team bij Inspectie der Belastingen Curaçao
2005 - 2006
Technisch coördinator bij Stichting Belasting Accountants Bureau
2011 - 2014
Sectordirecteur Fiscale Zaken ad interim bij Ministerie van Financiën Curaçao
2012 - 2014
Directeur Douane ad interim bij Douane Curaçao
2014 - heden
EY, hoofd tax policy and controversy (Sinds 1 juli 2019 als Associate Partner)
Dr. J. Sybesma
EXPERIENCE
1980
Doctoraal Biologie (Rijksuniversiteit Utrecht)
1996
Doctoraal Rechten (Universiteit van de Nederlandse Antillen, thans: University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez)
2011
Doctoraat in de rechtswetenschappen (Universiteit van de Nederlandse Antillen, thans: University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez)
Loopbaan
1982 - 1983
Farmaceutisch Informateur (Boehringer Ingelheim, Nederland)
1983 - 1992
Beheerder Onderwater Park Curaçao, Stichting Nationale Parken Curaçao (Stinapa) en stafmedewerker Stichting Carmabi
1992 - 1998
Departement Volksgezondheid en Milieuhygiëne van de Nederlandse Antillen (Beleidsmedewerker Sectie Milieu en Natuur)
1998 - 2001
Wetenschappelijk medewerker staats- en bestuursrecht en milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit van de Nederlandse Antillen (thans: University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez)
2000 - 2001
Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit van de Nederlandse Antillen)
2001 - 2018
Juridisch adviseur Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), voorheen de Bank van de Nederlandse Antillen Auteur en co-auteur van ten minste 80 (wetenschappelijke) boeken, publicaties, technische rapporten en adviezen op jurdisch gebied en op het gebied van de biologie
Huidige nevenfuncties en – werkzaamheden
 • Parttime c.q. gastdocent staats- en bestuursrecht en milieurecht aan de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez
 • Bijzondere rechter Raad van Beroep in Ambtenarenzaken Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 • Bijzondere rechter Gerecht in Eerste Aanleg SVB Lar-zaken
 • Bijzondere rechter ex Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 • Redactielid van het Caribisch Juristenblad (CJB) (voorheen TAR – Justicia)
 • Secretaris van de Raad van Toezicht Stichting Rode Kruis Bloedbank Curaçao
 • Secretaris van de Groepsraad Zeeverkennerij “Monseigneur Verriet”
Drs. H.T. van der Woude RC
EXPERIENCE
1982 - 1989
Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam
1993 - 1996
Postdoctoraal Register Controller Erasmus Universiteit Rotterdam
Loopbaan
1989 - 1994
Management Trainee en Financial Controller bij Van Ommeren Ceteco (Rotterdam)
1995
Business Controller bij Vermeulen Hollandia B.V. (Haarlem)
1996 - 1999
Senior Consultant bij Ernst & Young (Curaçao)
1999 - 2006
Financieel directeur Kooyman Groep (Curaçao)
2007 - 2020
Algemeen directeur (CEO) Kooyman Holding International B.V. (Curaçao)

Huidige nevenfuncties en – werkzaamheden

 • Non-executive board member Kooyman Holding International B.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Funmiles Antilles B.V.
 • Member of the Board of Supervisory Directors Maduro & Curiel’s Bank N.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van de Stichting Monumentenzorg Curaçao
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Fundashon Juan Domingo i Bisindario
 • Directeur MWD N.V.
Mr. L. M. Virginia
EXPERIENCE
1999
Doctoraal Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden met specialisatie Strafrecht;
Studentstage bij het Nederlandse Advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt De Roos en Pen.
Loopbaan
1999
Advocaat bij HBN Law: beëdiging als advocaat bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
2004
Part-time docent privaat- en strafrecht aan de onderwijsinstellingen ZOG en ABC Opleidingen;
2008
Aandeelhouder en directielid van HBN Law.

Huidige nevenfuncties en – werkzaamheden

 •  Advocaat HBN Law en Tax B.V.
 •  Lid Raad van Toezicht op Advocatuur
 •  Lid Raad voor de Rechtshandhaving voor het Land Curaçao
 •   Bestuurslid Stichting Bases Loaded

 

M. F. Willem MBA
EXPERIENCE
1979
BA in Economics
1983
MBA in Business Administration
Loopbaan
1979 - 1980
Trainee Pierson, Heldring & Pierson Trust
1999 - 2006
Diverse functies bekleed in private sector/raffinaderij
1995 - 2010
Eilandsraadlid / Minister / Statenlid / Gedeputeerde

Huidige nevenfuncties en – werkzaamheden

 • Vice -Voorzitter / Bestuurslid Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO)
 • Commissaris Rif Resort NV
 • Directeur Consultancy bedrijven