Het Secretariaat

De hoofdtaken van het Secretariaat

Het Secretariaat heeft de volgende hoofdtaken:

  • het opstellen van concept adviezen en -nota’s, met name over wet- en regelgeving en ten behoeve van de Raad;
  • het op andere wijze bijstaan en ondersteunen van de Raad, onder andere bij het opstellen van concept begrotingen, concept jaarplannen en –jaarverslagen van de Raad;
  • het zorgen voor het geven van de benodigde informatie aan de leden van de Raad.

De samenstelling van het Secretariaat

Het Secretariaat is als volgt samengesteld.

Secretaris: mevr. mr. C.M. Raphaëla
Juridisch adviseurs: mevr. mr. N.M. Eugenia
mevr. mr. W.A.M. Hu-a-ng
mevr. mr. E.F. Roosje
mevr. mr. J.C.C. Josefa
Financieel adviseur: drs. R. Anandbahadoer
Office Manager: mevr. J.B. Elvilia–Seedorf
Administratief medewerker: mevr. D.F. Davelaar
Interieurverzorger/bode:  mevr. S.M. Sambo

Bij en krachtens de Landsverordening Raad van Advies zijn regels over het Secretariaat vastgesteld. Aan het hoofd van het Secretariaat staat de secretaris. De eisen waaraan de secretaris moet voldoen, staan ook in deze landsverordening.