Wettelijke regelingen RVAC

Staatsregeling van Curaçao

(A.B. 2010, no. 86) artikelen betreffende de RVAC

Download PDF
Landsverordening Raad van Advies

(A.B. 2010, no. 87) en memorie van toelichting

Download PDF
Wijziging Landsverordening Raad
van Advies

(P.B. 2017, no. 71)

Download PDF
Landsbesluit profielschets
ondervoorzitter en leden Raad
van Advies

(P.B. 2011, no. 11) en nota van toelichting

Download PDF
Landsbesluit reis- en verblijfkosten
Raad van Advies

(P.B. 2015, no. 43) en nota van toelichting

Download PDF
Wijziging Landsbesluit remuneratie
Ondervoorzitter en leden Raad
van Advies

(P.B. 2020, no. 10) en nota van toelichting

Download PDF
Landsbesluit remuneratie
Ondervoorzitter en
leden Raad van Advies

(P.B. 2014, no. 54) en nota van toelichting

Download PDF
Landsbesluit tijdelijke verlaging
remuneratie Ondervoorzitter en
leden Raad van Advies

(P.B. 2022, no. 13)

Download PDF